Polityka prywatności - Muzeum Śląska Wrocław

POLITYKA PRYWATNOŚCI STADION WROCŁAW SP. Z O.O.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych jest Stadion Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław (dalej: Administrator lub Stadion).

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Stadion możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych – Panem Sebastianem Sobeckim, pod adresem e-mail: iod@stadionwroclaw.pl.

Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Stadion Wrocław danych osobowych?

W przypadku korzystania z serwisu www.muzeumslaskwroclaw.pl administrowanego przez Stadion Wrocław Sp. z o.o. przetwarzamy dane takie jak: adres IP Twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Możemy także przetwarzać inne dane np. dane identyfikacyjne, o ile zostały dobrowolnie podane przez Ciebie w związku z korzystaniem z wybranych usług naszych serwisów.

Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie, będziemy przetwarzać Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe, które podasz nam w treści wiadomości.

Jeśli prześlesz wiadomość e-mail na jeden z adresów, dostępnych na stronie, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail oraz inne dane osobowe, które podasz nam w treści wiadomości.

Na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu i jak długo są przetwarzane moje dane?

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie na podstawie prawnej i tylko do czasu, kiedy taka podstawa będzie miała miejsce. Stadion Wrocław przetwarza Twoje dane osobowe na następujących podstawach:

1. Zgoda

Za każdym razem, kiedy będziemy prosili Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wtedy dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub rezygnacji z usługi przez Administratora.

2. Zawarcie umowy

W niektórych sytuacjach będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy będzie to niezbędne do zawarcia umowy, której będziesz stroną lub gdy będzie to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą wówczas przetwarzane przez okres obowiązywania ww. umowy.

3. Prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych Stadionu Wrocław Sp. z o.o.

W określonych sytuacjach Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest:

  • a)  monitorowanie aktywności Użytkownika, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, w celu zapewnienia optymalizacji wyszukiwań;
  • b)  zapewnienie bezpieczeństwa usługi;
  • c)  zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • d)  prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności optymalizacji działania i określenia obszarów zainteresowania Użytkowników;
  • e)  organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik bierze udział;
  • f)  prowadzenie analiz statystycznych;
  • g)  przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;
  • h)  ewentualne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami.

Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla wykonywania ww. działań lub upływ okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń w przypadku danych związanych z zawartą umową.

Czy poza Administratorem, inne podmioty będą przetwarzać moje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przede wszystkim przez Stadion Wrocław Sp. z o.o. W związku z tym, że korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, Twoje dane będą ujawniane firmom świadczącym usługi hostingowe oraz bakckupowe w celu ich przechowywania i przetwarzania.

Dodatkowo Twoje dane mogą zostać ujawnione na żądanie organów publicznych, na podstawie obowiązujących, nadrzędnych przepisów prawa.

Czy moje dane będą udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) do Google LLC. Przekazywanie odbywać się będzie na postawie prawnych zabezpieczeń ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Więcej informacji dotyczących przesyłania danych poza EOG można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl.

Czy na stronie funkcjonują pliki cookies?

Informacje o tym, jak Stadion korzysta z plików cookie znajdują się w naszej Polityce cookies.

Jakie prawa mi przysługują?

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania:

  • a)  jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, może ona zostać wycofana w każdym czasie poprzez zwrócenie się do Administratora danych osobowych;
  • b)  masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dodatkowo przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przenoszenie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.

Czy Polityka prywatności może zostać zmieniona?

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie?

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 r.

Muzeum Śląska Wrocław