Cennik - Muzeum Śląska Wrocław
Cennik Muzeum Sląska Wroclaw

Cennik

MUZEUM
ZE ZWIEDZANIEM STADIONU

Bilet Normalny35,00 ZŁ
bilet ulgowy*25,00 ZŁ
bilet rodzinny** (2+2; 2+3)99,00 ZŁ
bilet grupowy***20,00 ZŁ
bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny****30,00 ZŁ
bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny****20,00 ZŁ
bilet normlany z Kartą Aglomeracyjną*****17,50 ZŁ
bilet ulgowy z Kartą Aglomeracyjną*****12,50 ZŁ
bilet normalny z Kartą Nasz Wrocław (10% zniżki)******31,50 ZŁ
bilet ulgowy z Kartą Nasz Wrocław  (10% zniżki)*******22,50 ZŁ

MUZEUM
BEZ ZWIEDZANIEM STADIONU

Bilet Normalny25,00 ZŁ
bilet ulgowy*15,00 ZŁ
bilet rodzinny** (2+2; 2+3)70,00 ZŁ
bilet grupowy***10,00 ZŁ
bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny****22,00 ZŁ
bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny****12,00 ZŁ
bilet normalny z Kartą Aglomeracyjną*****12,50 ZŁ
bilet ulgowy z Kartą Aglomeracyjną*****7,50 ZŁ
bilet normalny z Kartą Nasz Wrocław (10% zniżki)******22,50 ZŁ
bilet ulgowy z Kartą Nasz Wrocław  (10% zniżki)*******13,50 ZŁ

*Bilet ulgowy –  dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby z niepełnosprawnościami, opiekun osoby z niepełnosprawnościami podczas wycieczek indywidualnych (po okazaniu stosownego dokumentu). 

**Bilet rodzinny – dwie osoby dorosłe oraz dwoje/troje dzieci lub młodzieży do 18 roku życia.

***Bilet grupowy – min. 15 os. Pełnopłatnych. Grupa łącznie z opiekunami nie może przekraczać 50 osób.

****Karta dużej rodziny – posiadaczom karty dużej rodziny przysługuje ulga w wysokości 3 zł od regularnej ceny biletu na zwiedzanie Muzeum oraz ulga w wysokości 5 zł od regularnej ceny biletu na zwiedzanie Muzeum + zwiedzanie stadionu Tarczyński Arena. Szczegóły programu dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

*****Karta Aglomeracyjna – uczestnikom programu Aglomeracja Wrocławska przysługuje jednorazowa ulga w wysokości 50% od regularnej ceny biletu. Szczegóły programu dostępne na stronie Aglomeracji Wrocławskiej.

******Nasz Wrocław bilet normalny – uczestnikom programu Nasz Wrocław przysługuje jednorazowa ulga w wysokości 10% od regularnej ceny biletu normalnego. Szczegóły programu dostępne na stronie miasta Wrocławia.

******* Nasz Wrocław bilet ulgowy  – dzieciom osoby dorosłej posiadającej aktywny Status Podatnika przysługuje jednorazowa ulga w wysokości 10% od regularnej ceny biletu ulgowego, maksymalnie 3 dzieci. Szczegóły programu dostępne na stronie miasta Wrocławia.

BEZPŁATNY BILET WSTĘPU PRZYSŁUGUJE (muzeum oraz muzeum + stadion):

  1. Dzieciom do lat 4 pod opieką posiadającego bilet opiekuna.
  2. Jednemu opiekunowi na każdą grupę 10 osób zwiedzających w ramach zorganizowanej grupy.
  3. Przewodnikom i pilotom wycieczek za okazaniem uprawnień, jeśli ww. osoby występują w roli przewodnika lub pilota danej wycieczki.
Muzeum Śląska Wrocław